Gebied van een Jurisdictie
Uitvoerder van gedelegeerde bestuurstaken in een groter gebied