Het project PersonenLink - Een Proof of Concept voor Twente (WWW2LD-PoCTwente)

Created 3 months ago
333.582 statements

Dit project is bedoeld om voor historisch materiaal te tonen wat je met linked data kunt doen. Als bron kiezen wij voor A.J. van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek uit 1839-1851, want dat is digitaal doorzoekbaar gemaakt.

Dit materiaal kun je met linked data ten eerste rijk modelleren, zodat je het ook op inhoud kunt integreren in plaats van alleen over collecties heen identiteiten vast te stellen. Met 'rijk' bedoelen we het gebruik van een of meer gebeurtenismodellen, en de toepassing van Ontology Design Patterns. Je kunt ten tweede met zo'n datamodel ook gemakkelijker externe datasets integreren in de datasets die je al hebt.

Met gebruikmaking van de DBpedia Databus willen wij komen tot integratie van datasets met digitaal gemaakte historische gegevens. We denken onder meer aan de omzetting van (een deel van) de database WieWasWie (historische persoonsgegevens in XML, met A2A als datamodel) naar linked data. Of koppelen aan Van der Aa's Biografisch Woordenboek, dat door HuygensING digitaal is ontsloten. Een andere optie is om bij wijze van proef het archief van A.C.W. Staring en diens zoon Winand te koppelen aan de linked data over het werk van A.J. van der Aa.

Om redenen van praktische haalbaarheid beperkt de horizon van dit project zich in de ruimte tot de regio Twente, en tot historische personen die voor die regio van belang waren. Omdat wij het belangrijk vinden dat de praktische bruikbaarheid van onze linked data wordt getoetst, zijn wij in gesprek met De Museumfabriek in Enschede.

License
CC-BY-SA
Graphs
333.582