Het project PersonenLink - Een Proof of Concept voor Twente (WWW2LD-PoCTwente)

Created 7 months ago
337.038 statements

Aan het project PersonenLink werken de volgende mensen mee:

Naam: werkt voor: werkt aan: WebID:
Ansgar Scherp Data Sciences Univ. Ulm Toepassen van Event-Model F http://ansgarscherp.net/about/
Gerard Kuys DBpedia Association Tijdgevoelige data in RDF https://isni.org/isni/0000000389538183
Gerald Wildenbeest DBpedia Association DBpedia Databus / data.pldn.nl https://orcid.org/0000-0001-8026-8506

Dit project is bedoeld om voor historisch materiaal te tonen wat je met linked data kunt doen. Als bron kiezen wij voor A.J. van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek uit 1839-1851, want dat is digitaal doorzoekbaar gemaakt. Onze ambitie is, om A.J. van der Aa’s kijk op historische situaties in digitale data vast te leggen. Dat brengt nogal wat eisen met zich mee. Voor elke uitspraak moet de relatie met de bron ervan (van der Aa dus) behouden blijven, maar tegelijkertijd moet je bij zulk een uitspraak informatie kunnen vastleggen die dieper gaat dan het spreadsheet-niveau. Met name willen we verkennen welke ontwerppatronen geschikt zijn om verschuivingen in het tijdsperspectief, alsook interpretatieverschillen (die van A.J. van der Aa én die van andere bronnen) in digitale gegevens uit te drukken.

Welke voordelen hebben linked data dan precies? Ten eerste kun je met linked data historische informatie rijk modelleren, zodat je het ook op inhoud kunt integreren in plaats van alleen over collecties heen identiteiten vast te stellen. Met 'rijk' bedoelen we speciaal het gebruik van een of meer gebeurtenismodellen, en de toepassing van Ontology Design Patterns. Ten tweede kun je met linked data gemakkelijker externe datasets integreren in de datasets die je al hebt.

Met gebruikmaking van de DBpedia Databus willen wij komen tot integratie van datasets met digitaal gemaakte historische gegevens. We denken onder meer aan de omzetting van (een deel van) de database WieWasWie (historische persoonsgegevens in XML, met A2A als datamodel) naar linked data. Of de verbinding leggen met Van der Aa's Biografisch Woordenboek, dat door Huygens ING digitaal is ontsloten. Een andere optie is om bij wijze van proef het archief van A.C.W. Staring en diens zoon Winand te koppelen aan de linked data over het werk van A.J. van der Aa.

Om redenen van praktische haalbaarheid 'doen' we niet de hele Van der Aa. Zo beperkt vooralsnog de horizon van dit project zich in de ruimte tot de regio Twente, en tot historische personen die voor die regio van belang waren. Omdat wij het belangrijk vinden dat de praktische bruikbaarheid van onze linked data wordt getoetst, zijn wij in gesprek met De Museumfabriek in Enschede.

License
CC-BY-SA
Graphs
336.999