Enlace para acceder a la descarga de datos
@es
Enllaç per accedir a la descàrrega de les dades
@ca
Enllaç per accedir a la descàrrega de les dades
@cat
Link to access to the data download
@en
Data download
@en
Descarga de datos
@es
Descàrrega de dades
@ca
Descàrrega de dades
@cat
Archivo SHP que proporciona la ...... e cada unidad de distribución.
@es
Fitxer SHP que proporciona les ...... de cada unitat de distribució.
@ca
Fitxer SHP que proporciona les ...... de cada unitat de distribució.
@cat
SHP file that provides the LiD ...... ribution unit can be obtained.
@en
Dates de vol i altra informació - descàrrega de fitxer SHP
@ca
Dates de vol i altra informació - descàrrega de fitxer SHP
@cat
Fechas de vuelo y otra información - descarga de archivo SHP
@es
Flight dates and other information - SHP file download
@en
Descripció del servei de mapes en línia que visualitza el conjunt de dades.
@ca
Descripció del servei de mapes en línia que visualitza el conjunt de dades.
@cat
Descripción del servicio de mapas en línea que visualiza el conjunto de datos.
@es
Description of the online map service that visualizes the dataset.
@en
Servei WMS (descripció)
@ca
Servei WMS (descripció)
@cat
Servicio WMS (descripción)
@es
WMS service (description)
@en
http://www.icgc.cat/condiciones
@es
http://www.icgc.cat/conditions
@en
https://www.icgc.cat/condicions
@ca
https://www.icgc.cat/condicions
@cat
model-digital-terreny-2x2-201605