Is SPO

Geeft aan of een kaart een predicate (P), of subject (S) dan wel object (O) kan zijn.

Is SPO

Geeft aan of een kaart een predicate (P), of subject (S) dan wel object (O) kan zijn.