5: 51-60% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode
@nl
4: 61-70% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode
@nl
71-80% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode
@nl
81-90% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode
@nl
> 90% van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode
@nl
6: 50% of minder van de adressen heeft dezelfde vermelde numerieke postcode
@nl
3: matig stedelijk 1 000 - 1 500 adressen per km²
@nl
5: niet stedelijk < 500 adressen per km²
@nl
4: weinig stedelijk 500 - 1 000 adressen per km²
@nl
2: sterk stedelijk 1 500 - 2 500 adressen per km²
@nl
1: zeer sterk stedelijk >= 2 500 adressen per km²
@nl
Bedrijfsvestigingen, SBI 2008
@nl
Bedrijfsvestigingen naar activiteit
@nl
A Landbouw, bosbouw en visserij
@nl
B-F Nijverheid en energie
@nl
G+I Handel en horeca
@nl
H+J Vervoer, informatie en communicatie
@nl
K-L Financiële diensten, onroerend goed
@nl
M-N Zakelijke dienstverlening
@nl
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
@nl
Bedrijfsvestigingen totaal
@nl
Bevolking
@nl
Aantal inwoners
@nl
Allochtonen
@nl
Niet-westers
@nl
Marokko
@nl
Nederlandse Antillen en Aruba
@nl
Niet-westers totaal
@nl
Overig niet-westers
@nl
Suriname
@nl
Turkije
@nl
Westers totaal
@nl
Bevolkingsdichtheid
@nl
Burgerlijke staat
@nl
Gehuwd
@nl
Gescheiden
@nl
Ongehuwd
@nl
Verweduwd
@nl
Geboorte en sterfte
@nl
Geboorte relatief
@nl
Geboorte totaal
@nl
Sterfte relatief
@nl
Sterfte totaal
@nl
Geslacht
@nl
Mannen
@nl
Vrouwen
@nl
Leeftijdsgroepen
@nl
0 tot 15 jaar
@nl
15 tot 25 jaar
@nl
25 tot 45 jaar
@nl