Via deze triplestore van het Platform Linked Data Nederland kan iedereen datasets, triples en SPARQL uitproberen. Vraag toegang aan bij: Gerard Persoon.

486 statements

Dataset bij het kaartspel Play-a-LOD.

Dit spel is ontstaan met als doelstelling om spelenderwijs kennis te maken met het gedachte goed van Linked Open Data.

369.205.380 statements

DBpedia is a crowd-sourced community effort to extract structured content from the information created in various Wikimedia projects. This structured information resembles an open knowledge graph (OKG) which is available for everyone on the Web. A knowledge graph is a special kind of database which stores knowledge in a machine-readable form and provides a means for information to be collected, organized, shared, searched and utilized. Google uses a similar approach to create those knowledge cards during search. We hope that this work will make it easier for the huge amount of information in Wikimedia projects to be used in some new interesting ways.

Linked Data versie van de Wijken- en Buurtenkaart van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Voorbeeld van een SPARQL bevraging over Zutphen: link

CBS heeft data van het Woondossier ontvangen en data van RVO over woningen met gecertificeerde energielabels. Op basis van deze informatie zijn besparingen en investeringen voor koopwoningen berekend. Door de data te combineren met gegevens binnen het Stelsel van Sociaal-economische Bestanden zijn doelgroep koopwoningen geïdentificeerd (koopwoningen waar een zekere investeringsbereidheid wordt verwacht). Het investeren in energiebesparende maatregelen is niet alleen afhankelijk van de mogelijkheden op basis van bouwfysische kenmerken, maar wordt ook bepaald door de investeringsbereidheid van de eigenaar. Data refereren naar 2015, behalve inkomensgegevens deze waren nog niet beschikbaar en zijn daarom van een jaar eerder genomen.

1 statements