Via deze triplestore van het Platform Linked Data Nederland kan iedereen datasets, triples en SPARQL uitproberen. Vraag toegang aan bij: Gerard Persoon.

Metadata Matters Event (2023-09-06):

/

Play-a-LOD

by Playalod486 statements

Dataset bij het kaartspel Play-a-LOD.

Dit spel is ontstaan met als doelstelling om spelenderwijs kennis te maken met het gedachte goed van Linked Open Data.

Wijk- en buurtkaart

Linked Data versie van de Wijken- en Buurtenkaart 2016 van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Energiebesparing

CBS heeft data van het Woondossier ontvangen en data van RVO over woningen met gecertificeerde energielabels. Op basis van deze informatie zijn besparingen en investeringen voor koopwoningen berekend. Door de data te combineren met gegevens binnen het Stelsel van Sociaal-economische Bestanden zijn doelgroep koopwoningen geïdentificeerd (koopwoningen waar een zekere investeringsbereidheid wordt verwacht). Het investeren in energiebesparende maatregelen is niet alleen afhankelijk van de mogelijkheden op basis van bouwfysische kenmerken, maar wordt ook bepaald door de investeringsbereidheid van de eigenaar. Data refereren naar 2015, behalve inkomensgegevens deze waren nog niet beschikbaar en zijn daarom van een jaar eerder genomen.

SolidBeer

by Solid1 statements