Dataset bij het kaartspel Play-a-LOD.

Dit spel is ontstaan met als doelstelling om spelenderwijs kennis te maken met het gedachte goed van Linked Open Data.

Open link data gemeente Rotterdam. Scholen en gymlocaties.

Open link data gemeente Rotterdam. Scholen en gymlocaties.

Linked Data versie van de Wijken- en Buurtenkaart van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

CBS heeft data van het Woondossier ontvangen en data van RVO over woningen met gecertificeerde energielabels. Op basis van deze informatie zijn besparingen en investeringen voor koopwoningen berekend. Door de data te combineren met gegevens binnen het Stelsel van Sociaal-economische Bestanden zijn doelgroep koopwoningen geïdentificeerd (koopwoningen waar een zekere investeringsbereidheid wordt verwacht). Het investeren in energiebesparende maatregelen is niet alleen afhankelijk van de mogelijkheden op basis van bouwfysische kenmerken, maar wordt ook bepaald door de investeringsbereidheid van de eigenaar. Data refereren naar 2015, behalve inkomensgegevens deze waren nog niet beschikbaar en zijn daarom van een jaar eerder genomen.

eerste experiment met bpil

Dataset bij het kaartspel Play-a-LOD.

Dit spel is ontstaan met als doelstelling om spelenderwijs kennis te maken met het gedachte goed van Linked Open Data.

Linked Dataset over bieren en bierbrouwerijen in Nederland.

Bron: https://www.nederlandsebiercultuur.nl

A dataset for benchmarking GeoSPARQL: run the benchmark

This is based on the following paper:

Huang, W.; Raza, S.A.; Mirzov, O.; Harrie, L. 2019. "Assessment and Benchmarking of Spatially Enabled RDF Stores for the Next Generation of Spatial Data Infrastructure" in ISPRS International Journal of Geo-Information (link). See also this link.

Test database for Forum Standaardisatie

Ontology for the PLAY-a-LOD:SC game