eerste experiment met bpil

CBS heeft data van het Woondossier ontvangen en data van RVO over woningen met gecertificeerde energielabels. Op basis van deze informatie zijn besparingen en investeringen voor koopwoningen berekend. Door de data te combineren met gegevens binnen het Stelsel van Sociaal-economische Bestanden zijn doelgroep koopwoningen geïdentificeerd (koopwoningen waar een zekere investeringsbereidheid wordt verwacht). Het investeren in energiebesparende maatregelen is niet alleen afhankelijk van de mogelijkheden op basis van bouwfysische kenmerken, maar wordt ook bepaald door de investeringsbereidheid van de eigenaar. Data refereren naar 2015, behalve inkomensgegevens deze waren nog niet beschikbaar en zijn daarom van een jaar eerder genomen.

Test database for Forum Standaardisatie

Om inzicht te krijgen in de geschiedenis van het landschap en haar bewoners, is het nodig om vele archiefbronnen met elkaar in verband te brengen. Relevante bronnen zijn bijvoorbeeld registers van dopen, trouwen en begraven, bevolking, burgerlijke stand, belastingen, volkstellingen, kadaster en collectiebeschrijvingen. Die bronnen zijn echter ieder zelfstandige administraties. Verbanden moeten handmatig gelegd worden en informatiesystemen om die verbanden vast te leggen ontbreken. Dit maakt het bijzonder arbeidsintensief om een samenhangend beeld van de geschiedenis te krijgen.

Linked data lijkt een technologie die erg geschikt is om het probleem van ontbrekende samenhang aan te pakken. Om van die belofte tot geschikte hulpmiddelen voor eindgebruikers te komen, dienen stappen gezet te worden.

Linked Data versie van de Wijken- en Buurtenkaart 2016 van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

A dataset for benchmarking GeoSPARQL: run the benchmark

This is based on the following paper:

Huang, W.; Raza, S.A.; Mirzov, O.; Harrie, L. 2019. "Assessment and Benchmarking of Spatially Enabled RDF Stores for the Next Generation of Spatial Data Infrastructure" in ISPRS International Journal of Geo-Information (link). See also this link.

Open link data gemeente Rotterdam. Scholen en gymlocaties.

Dataset bij het kaartspel Play-a-LOD.

Dit spel is ontstaan met als doelstelling om spelenderwijs kennis te maken met het gedachte goed van Linked Open Data.

Dataset bij het kaartspel Play-a-LOD.

Dit spel is ontstaan met als doelstelling om spelenderwijs kennis te maken met het gedachte goed van Linked Open Data.

Open link data gemeente Rotterdam. Scholen en gymlocaties.

Linked Dataset over bieren en bierbrouwerijen in Nederland.

Bron: https://www.nederlandsebiercultuur.nl