Een adres is een adres vastgesteld door een bevoegd gemeentelijk orgaan
@nl
Adres
@nl
Een adres is een door het bevo ...... en de naam van een woonplaats
@nl
Adres
@nl
Een basisregistratie is een ve ...... egistratie genoemd mag worden.
@nl
Basisregistratie
@nl
Een basisregistratie is een ve ...... ze een basisregistratie vormt.
@nl
Basisregistratie
@nl
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
@nl
De basisregistratie adressen e ...... van feitelijk gebruik hiervan
@nl
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
@nl
De Basisregistratie Kadaster i ...... k, de provincies en gemeenten.
@nl
Basisregistratie Kadaster
@nl
Een Basisregistratie Kadaster ...... e landelijke kadastrale kaart.
@nl
Basisregistratie Kadaster
@nl
Nieuwe naam (vanaf januari 200 ...... de Basisregistratie Kadaster.
@nl
Een beperkt recht is dat ieman ...... j er wel en niet mee mag doen.
@nl
Beperkt recht
@nl
Een beperkt recht is een recht ...... et Beperkte recht is bezwaard.
@nl
Beperkt recht
@nl