Aan- of verkoop van een huis
@nl
Aan- of verkoop van een huis i ...... s en omvat de koop en levering
@nl
Nog niet helemaal tevreden met ...... aat om aankoop en niet verkoop
@nl
Aan- of verkoop van een huis
@nl
Belastinginspecteur
@nl
Een ambtenaar die controleert ...... estelde normen worden gehaald.
@nl
Belastinginspecteur
@nl
Bereikbaarheid
@nl
Bereikbaar
@nl
De mate van, of manier waarop ...... bepaald gebied te bereiken is.
@nl
Bereikbaarheid
@nl
Burgerlijke staat
@nl
Soort verbintenis
@nl
Staat/positie van een natuurli ...... oek, zoals gehuwd en ongehuwd.
@nl
Burgerlijke staat
@nl
Gehuwd
@nl
Een aanduiding voor de soort verbintenis die is aangegaan.
@nl
Gehuwd
@nl
Gemeenschap van goederen
@nl
Situatie dat een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.
@nl
Gemeenschap van goederen
@nl
Geregistreerd partnerschap
@nl
Een aanduiding voor de soort verbintenis die is aangegaan.
@nl
Geregistreerd partnerschap
@nl
Een gebouw dat bedoeld is om in te wonen.
@nl
Huis
@nl