Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

cbs
Created on Jul 11th, 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Members

rioleringsgebieden

Created 4 years ago, 1 version

kadaster-cbs-3

Created 4 years ago, 7 versions

kadaster-cbs-2

Created 4 years ago, 9 versions

kadaster-cbs-1

Created 4 years ago, 4 versions

pdok-kg-3

CBS gemiddelde woningwaarde.

Created 4 years ago, 4 versions

pdok-kg-2

  1. CBS matige stedelijkheid (o.b.v. omgevingsadressendichtheid),
  2. CBS alle woningen gebouwd vóór 2000,
  3. CBS gemiddelde woningwaarde kleiner dan € 100.000,-
  4. Gesorteerd op hoge CBS woningvoorraad.
Created 4 years ago, 6 versions

pdok-kg-1

CBS wijken met matige stedelijkheid (o.b.v. omgevingsadressendichtheid).

Created 4 years ago, 2 versions

gemiddelde-woningwaarde

Created 4 years ago, 2 versions

zutphen

Buurten in Zutphen. Klik op een polygon om de buurtnaam te tonen. Klik op de buurtnaam om de Linked Data in te duiken.

Created 5 years ago, 3 versions

describe

Created 5 years ago, 5 versions