Onderdeel van een gemeente, da ...... echter ook gemengd voorkomen.
@nl
Buurt
@nl
Het gebied behorende tot de ge ...... steld door de Staten-Generaal.
@nl
Gemeente (Geografisch)
@nl
Deze indicator geeft per wijk ...... iet als significant beschouwd.
@nl
Indelingswijziging wijken en buurten
@nl
3: De afbakening van de wijk/b ...... bakening van de wijk of buurt.
@nl
afbakening gewijzigd
@nl
1: De codering en afbakening v ...... t die van het voorgaande jaar.
@nl
codering en afbakening ongewijzigd
@nl
2: De codering van de wijk/buu ...... met elkaar worden vergeleken.
@nl