Het RDF Data Cube vocabulaire ...... het RDF Data Cube vocabulaire.
@nl
The RDF Data Cube vocabulaire ...... n the RDF Data Cube Vocabulary
@en
CBS RDF Data Cube extentie
@nl
CBS RDF Data Cube extention
@en
https://data.pldn.nl/cbs/wijken-buurten/def/cbs-qb#
CBS RDF Data Cube extentie
@nl
CBS RDF Data Cube extention
@en
De inverse eigenschap van qb:o ...... b:Observation te specificeren.
@nl
The inverse property of qb:obs ...... qb:Slice) of a qb:Observation.
@en