eet
Geeft voor een dier aan welk ander dier het kan eten, rekeninghoudend met de leefgebieden waarin de dieren voorkomen.
eet
Geeft voor een dier aan welk ander dier het kan eten, rekeninghoudend met de leefgebieden waarin de dieren voorkomen.