is groter dan
Geeft voor een dier aan of zijn lijf groter is dan een ander dier
is groter dan
Geeft voor een dier aan of zijn lijf groter is dan een ander dier