Deze dataset hoort bij het fys ...... ere ervaringen met Play-a-LOD.
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/