Definitie: Een adres is een do ...... en de naam van een woonplaats.
Definitie. Een archief is een ...... archief zoals Archief Vreeburg
Definitie: Beroep is een werkk ...... waarmee men de kost verdient.
Definitie. Een Bewoner is een persoon die zijn of haar verblijf heeft op een Adres.
Definitie: Een boek is een samengebonden of genaaid aantal beschreven of bedrukte bladen.
Een brug is een verbinding voo ...... n worden door water. (OTL RWS)
Definitie: Een collectie is ee ...... ilderijen, Prenten, en Boeken.