Playalod

playalod
Created on May 27th, 2019
Members

Play-a-LOD

486 statements

Dataset bij het kaartspel Play-a-LOD.

Dit spel is ontstaan met als doelstelling om spelenderwijs kennis te maken met het gedachte goed van Linked Open Data.