Playalod

playalod
Created on May 27th, 2019
Members

In deze bevraging halen we data op uit DBpedia voor dieren die in de Play-a-LOD dataset voorkomen.

Created a year ago, 2 versions

Voorbeeld van een opgeslagen SPARQL bevraging waarbij kaarten uit het kaartspel worden terug gegeven als HTML (gebruik makend van het datatype rdf:HTML dat onderdeel uitmaakt van de RDF 1.1 standaard).

Created 2 years ago, 4 versions