PLDN Werkgroep Digitaal Erfgoed

werkgroep-digitaal-erfgoed
Created on Jul 8th, 2019

Om inzicht te krijgen in de geschiedenis van het landschap en haar bewoners, is het nodig om vele archiefbronnen met elkaar in verband te brengen. Relevante bronnen zijn bijvoorbeeld registers van dopen, trouwen en begraven, bevolking, burgerlijke stand, belastingen, volkstellingen, kadaster en collectiebeschrijvingen. Die bronnen zijn echter ieder zelfstandige administraties. Verbanden moeten handmatig gelegd worden en informatiesystemen om die verbanden vast te leggen ontbreken. Dit maakt het bijzonder arbeidsintensief om een samenhangend beeld van de geschiedenis te krijgen.

Linked data lijkt een technologie die erg geschikt is om het probleem van ontbrekende samenhang aan te pakken. Om van die belofte tot geschikte hulpmiddelen voor eindgebruikers te komen, dienen stappen gezet te worden.

Members

Buitenplaatsen

In de 17de eeuw groeide de rijkdom van de Amsterdamse elite. Het aantal renteniers in deze groep nam sterk toe. Rond 1700 had tenminste een derde van de Amsterdamse elite één of meer buitenhuizen en/of landgoederen. Al vroeg in de Gouden Eeuw werden buitenplaatsen aangelegd op door droogbemaling nieuwgewonnen land, maar ook werden ze in grote aantallen achter de duinen en langs bevaarbare waterwegen gebouwd.

Veel buitenplaatsen zijn verdwenen. Wat behouden is, zien we veelal terug als monumenten. Laten we onze aandacht eens richten op Lisse, een dorp dat gelegen is tegen een oude strandwal (duinen) en al in de 17de eeuw goed toegankelijk via het water en de weg. In Lisse ontstonden vele buitenplaatsen.

Rijksmonumenten

Wat is er nog te vinden van de buitenplaatsen? We starten onze Data Story met een overzicht van de rijksmonumenten van Lisse op een kaart (Figuur 1). De data is afkomstig van het Linked Data platform van de RCE.

Vereniging Oud Lisse

671.907 statements

Om inzicht te krijgen in de geschiedenis van het landschap en haar bewoners, is het nodig om vele archiefbronnen met elkaar in verband te brengen. Relevante bronnen zijn bijvoorbeeld registers van dopen, trouwen en begraven, bevolking, burgerlijke stand, belastingen, volkstellingen, kadaster en collectiebeschrijvingen. Die bronnen zijn echter ieder zelfstandige administraties. Verbanden moeten handmatig gelegd worden en informatiesystemen om die verbanden vast te leggen ontbreken. Dit maakt het bijzonder arbeidsintensief om een samenhangend beeld van de geschiedenis te krijgen.

Linked data lijkt een technologie die erg geschikt is om het probleem van ontbrekende samenhang aan te pakken. Om van die belofte tot geschikte hulpmiddelen voor eindgebruikers te komen, dienen stappen gezet te worden.